Jasná

/súťažný návrh na rezort v Jasnej – vyzvaná súťaž/

Autorský kolektív:

JRKVC – Peter Jurkovič

+

Tatiana Kuva, Kristína Tomanová, Nina Valíčková, Jakub Volentič