UWO: Unidentified Wooden Object

/workshop, Objekt UWO, Lido, Piešťany, 2016/

Foto: Vera Kiseľová

Autori: Ransu Helenius, Tobias Foged Permin, Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Danica Pišteková, Veronika Trnovská, Gabriela Mészáros, Silvia Gálová, Nina Valíčková, Martina Mikócziová, Karol Gwiazdowski, Oksana Hetman, Rebeka Zacková, Vera Kiseľová, Lorcán Koethe, Sebastian Sowa,  Vít Halada, Benjamín Brádňanský, Lívia Gažová

Objekt UWO vznikol počas workshopu 1:1, organizovaný zoskupením WOVEN, ktorého cieľom je spojiť teóriu s praxou a poskytnúť študentom architektúry priestor na zdokonalenie si zručností pri práci s drevom. V roku 2016 sa konal v Piešťanoch, so zámerom vytvoriť verejný prvok (alebo prvky) na ostrove Lido. Výsledkom je 5,5m široký “tanier” z ohýbaného dreva červeného smreku.
Napriek lákavému brehu sme sa rozhodli pre umiestnenie v brečtanom zarastenom lese. UWO tak neslúži ako mobiliár pre existujúce aktivity, ale podnecuje k vzniku nových.

Poloha vrámci Piešťan